Обучение

На 03.07.2018г. в „Междупоколенческия център“ към Асоциация „Да съхраним жената“ на ул. „Кавала“1-А се проведе обучение на екипа към Проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства”, финансиран от Община Варна, Дирекция „Социални дейности“, от сертифициран обучител-специален педагог Любомира Иванова.
Тя е специален педагог към Проекта с дълъг стаж, в сферата на образованието и лектор, във Фондация „С-ИВВЕНА“, гр. Пловдив, която обучава специалисти в цялата страна по стандартите на МОН.
Лектора Любомира Иванова сподели опит и практически съвети пред екипа на Асоциация „Да съхраним жената“ от дългогодишната си практика с деца от аутистичния спектър, с които е работила в страната и чужбина. Тя сподели, своето задоволство и добри впечатления от работата на проектния екип.

IMG_1069 IMG_1072 IMG_1073