Обществен форум “Активен и дълголетен живот, полезен за обществото”

Във Варна на 11-ти и 12-ти октомври 2012 г., в Зала Варна на Общината се проведе първият по рода си Обществен форум “Активен и дълголетен живот, полезен за обществото” по проблемите на възрастните хора, организиран от Асоциация на българските черноморски общини и Асоциация “Да съхраним жената” Варна в рамките на международен проект VIT.

В продължение на два дни в три работни панела: „Национални специфики на възрастните хора в България”, “Възрастните хора, здравето и обществото”, „Социални проекции и европейски перспективи в грижата на НПО за възрастните хора и приемственост между поколенията”. Под научното ръководство на консултанти от БАН, водещи изследователи по стареене на населението и с участието на местни експерти, бяха изведени основните приоритети в политиките за възрастните хора: *Как да се постига здравословно стареене и дълголетие;

*Какви конкретни и комплексни грижи да гарантират държавата и местната власт.

С тревога се обсъдиха и проблемите на хората, които са отдали живот, здраве, сили и творческа енергия през активния си трудов живот, които, за жалост сега са принудени да оцеляват с ниски пенсии, с влошено здраве и не особено добро отношение на институциите и младото поколение.

Сериозните демографски проблеми рекушират върху икономиката, политиката, науката, социалния и културен живот в България и по регионите. Назрява необходимост да се създаде Държавна агенция за хората от третата възраст и да се провежда стабилна и адекватна социална политика и пенсионна реформа.

Форумът прие Заключителен документ с адресирани препоръки към Народното събрание, Правителството, Община Варна, кметствата, НПО и др.