ОБЯВА за обгрижване на възрастни лица в зависимост от грижи в домашни условия

ОБЯВА

за

обгрижване на възрастни лица в зависимост от грижи в домашни условия

 

Асоциация „Да съхраним жената” по проект  осигурява безплатно:

 

  • личен асистент за обгрижване на възрастни лица, над 18години в зависимо състояние в семейна среда;
  • социален асистент за обгрижване на възрастни лица, над 18години в зависимо състояние от грижи, в домашни условия;
  • продължителността на асистентските грижи е 4 часа в работни дни;
  • период на асистентската грижа от 01.12.2018г. до 01.06.2019г.;
  • възрастното лице в зависимост от грижи, трябва да е с ТЕЛК.

 

Адрес: Варна ул.”Кавала”1А

Тел: 052/ 600 137

email: women_asg@abv.bg

Проект „Функциониране на иновативен интегриран  обществен модел за “Сребърна Социална Борса„“, BG05M9OP001-2.005-0062-C01 Асоциация „Да съхраним жената ”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Заповед за комисия за 2ЦГ