Осми национален форум на доставчиците на социални услуги на НАСО

Екипът на Асоциация „Да съхраним жената“ участва в Осми национален форум на доставчиците на социални услуги на НАСО. Обсъдени бяха проблемите на доставчиците на социални услуги и на техните бенефициенти. Споделени бяха инициативите и опита на АСЖ и ЦСРИ „Импулс“, работата по проекти с деца с нарушено зрение и с младежи и девойки от СУПЦ „Анастасия Д-р Железкова“ Варна. Проведоха се работни срещи с представители от социални структури от Малта, Италия и други страни от ЕС.