ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ОСТЕОПОРОЗАТА – 20 ОКТОМВРИ

С лекция на тема „Болест ли е остеопорозата“, Инер Уил Клуб – Марина, с пълната подкрепа на Асоциация „Да съхраним жената“ и Община Варна отбелязаха световния ден за борба с остеопорозата – 20 октомври. Видната варненка проф. Д- р Лидия Коева д.м.н. представи пред преобладаващо женската аудитория по неподправен и увлекателен начин важни факти и информация, свързани с остеопорозата – признаци, причини за възникване, профилактика и лечение. В края на събитието на участниците беше предоставен възможност да зададат своите въпроси.