Педагогически съвет

ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА АУТИСТИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ
На 11.09.2018г., педагози, специалисти от социалната сфера, представители от Община Варна, Дирекция „Социални дейности“ , гости и родители участващи в проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства“ участваха в открит педагогически съвет, който се проведе в ОУ „Добри Чинтулов“, Варна с Директор дпн Веселин Михалев.
Ръководителят на проекта инж. Теодора Паприкова презентира богатата палитра от дейности, която осъществява Асоциация „Да съхраним жената“ и дейностите по проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства“, финансиран от Община Варна, Дирекция „Социални дейности“.
Залата се оказа малка за желаещите да присъстват и да обменят опита си в решаването на често срещани проблеми в работата с деца аутисти.
Родителите споделиха своите трудности и премеждия при ранното диагностициране на детето, намиране на добри специалисти и място, където да получат адекватно внимание според спецификата на детския проблем.
Педагозите от своя страна споделиха своите проблеми, които срещат ежедневно в работата си, като: неразбиране и непризнаване от страна на родителите, че детето е различно липса на необходимия брой и обучени кадри за работа си с тези деца.
Зам. директорката на ОУ „Добри Чинтулов“, Женя Димитрова сподели че, в училището е добре оборудвана материалната база и се работи активно с деца от аутистичния спектър, надарени и деца с проблеми в поведението.
На щат са назначени психолог и ресурсен учител, които работят съвместно за личностното развитие на учениците и тези със специални образователни проблеми.
Тя сподели, че педагогическите кадри се нуждаят от непрекъснато обучение за работа с деца от аутистичния спектър.
ОУ „Добри Чинтулов“, Варна и Асоциация „Да съхраним жената“ традиционно обменят опит и работят активно заедно в различни насоки. Доброволци и деца от училището се включват активно в дейностите към ЦСРИ „Импулс“ и Асоциация „Да съхраним жената“. Ежегодно се провеждат срещи с представители от училището, като се обменят добри практики в социалната и образователната сфера.
Интегрирането на усилията на училището, семейството и гражданското общество в работата с децата аутисти е наложителна.
Проектът продължава с ежедневни обучения и грижи за децата.

IMG_3695 IMG_3711IMG_3702 IMG_3714