Писане на проекти

На 10.08.2018г. в Междупоколенческия център, към Асоциация „Да съхраним жената“, Варна, се проведе практическо занимание с модератор Росица Иванова на тема: Писане на проекти, по Проект „Дигитално общество на младите варненски иноватори”, финансиран от Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности – 2018“.
Заниманието премина в интерактивни игри за опознаване и сближаване на младите хора. Проведе се обучение по изборна тема и целеви групи и запознаване с работа по проекти. Участниците имаха възможността да работят в екип и сами да напишат, и представят свой проект.
В модерното общество се изискват и модерни решения. Бързите промени в дигитализацията засягат цялото общество. Децата трябва да се подготвят още на училищната скамейка. Уменията, които те трябва да притежават за решаване на съвременните проблеми са да са адаптивни, информирани и бързо да вземат правилни решения.
Проектът „Дигитално общество на младите варненски иноватори” дава възможност на младежите да мислят, да имат право на избор и да развиват своите идеи.
Следващата среща ще се състои на 16.08.2018. на ул „Кавала“1-А в Междупоколенческия център от 15:00ч., с водещ:Дани Иринков, на тема: Как да бъдете успешни лидери в новия дигитален свят“.
Ако сте на възраст от 15 до 29 годишна възраст и нямате професионален опит, креативни сте и искате да се чуе гласът Ви, мястото Ви е при нас!
Вход свободен!

IMG_2354 IMG_2369