Поетично кафе „Пролетна соната, всичко е любов“

На 22.03.2013г. се проведе поетично кафе „Пролетна соната, всичко е любов“ в клуба на ГЕРБ. Две от потребителките на център „Импулс“ представиха пред останалите част от личното си творчество. То беше свързано с настъпването на Първа пролет и любовта. За настроението на всички подобаващо се погрижи и музикалния състав към Центъра – „Мелодиии на зрелостта“. Той внесе мого празнични емоции както с изпълнениеята на целата група, така и с и индивидуални вокални изпълнения. Театралната група към център „Импулс“ също взе участие в поетичното кафе с няколко стихотворения под формата на пролетен мини спектакъл. Цялото мероприятие предаде много пролетно настроение на жените и много топлота.