Посещение на Делфинариум Варна

Деца и родители на посещение на Делфинариум Варна по Проект към Асоциация „Да съхраним жената“. Проектът е иновативен,тъй като се касае за комплексна интервенция срещу епидемията на третото хилядолетие, аутизмът. В проектните дейности се включват три поколения-деца,родители и прародители/баба и дядо/,както е в реалния живот. В детската целева група се рехабилитират, забавляват, обучават и тренират заедно здрави и деца с разстройства в аутистичния спектър .Комплексното въздействие включва членовете на фамилията, семейството, училището, доброволчески младежки кръг, експерти по детска психология, педагогика, неврология, логопедия, барокамерна оксигенация и др.. Терапевтичното въздействие се постига чрез занимателни програми по музико терапия, арт терапия, цветарство, български занаяти, танци, зоо терапия, игро терапия и т.н.. Общността се сплотява с фокус грижата за различното дете,повишаване на компетенциите за работа в домашна и социална среда с детето,промени в обществените нагласи за приемане и подкрепа на различните деца.Като ръководител на проекта апелирам към повишено внимание още след раждането на детето за констатиране на специфични прояви и симптоми. Опитът показва,че колкото по-рано се диагностицира, рехабилитира,толкова резултатите са по -успешни.20638071_1551443648211286_3586590973400805737_n