Посещение на Председателя на ДАЗД Д-р Елеонора Лилова в АСЖ

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) – д-р Елеонора Лилова, бе на работно посещение в Асоциация „Да съхраним жената“ – гр. Варна. Срещата се проведе на 12.08.2020г. в сградата на ул. Кавала № 1а. Посетени бяха Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания „Живот под дъгата“ (ЦСРИДУ/аутизъм) и Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни жени „Импулс“ (ЦСРИВЖ). Д-р Лилова се запозна с децата и с експертите. Тя отправи сърдечен поздрав към ръководството и екипите на двата Центъра за извършената уникална за страната ни дейност, по осъществяване на междупоколенческа връзка и диалог, чрез правилно насочена социална ангажираност към различни възрастови групи потребители. Председателят на ДАЗД оцени високо постигнатите успехи и резултати на Асоциацията, както в грижата за деца с разстройства от аутистичния спектър и помощта за техните семейства, така и в подкрепящото поведение и даване на възможност за по-добър живот и личностна реализация на по-възрастните дами. Тя насърчи екипа да кандидатства по програма „Аз гарантирам щастливо детство“ с категории: Устойчиво развитие, Успешна промяна и Значима иновация, както и да разкаже затрогваща история в рубриката „Посланик на доброто“. „И в следващите години, екипът ни ще продължи да бъде съпричастен към съдбите на нашите потребители на социални услуги“ – заяви Председателят на Асоциация „Да съхраним жената“ – д-р Йорданка Ненчева. „Усилията ни са насочени към създаването на постоянно действащ механизъм за взаимодействие и съвместна работа между институциите, отговорни за прилагането на комплексни социални грижи към децата и семействата в риск. Основавайки се на опита си, искаме да допринесем за приемането на интегрирани програми, инициативи и мерки от страна на МНО, МЗ и МТСП, Държавни агенции, ДЯ, ОДЗ, Училища и ВУЗ за подкрепа на децата и учащите със СОП.“ – допълни г-жа Ненчева. Тя устно и писмено промотира предложения за извършването на интеринституционализацията в областта на социалното дело, съобразно новите проблеми и реалности: увеличаване стандартите за издръжка на един потребител в областта на социалните услуги; увеличаване на възнагражденията на специалистите в социалната сфера; издигане престижа на социалната професия чрез бонуси, безплатни обучения, аспирантури, сертификация на знания и умения; създаване на система за морално и материално стимулиране на екипите на НПО, на социалните услуги и институции; профилиране на средни училища за подготовка на социални средни специалисти, социални и лични асистенти, болногледачи, гувернантки и др. със специализирани знания в сферата на социалните услуги; въвеждане във ВУЗ на специалности като социално инженерство, социална корпоративна политика, социален мениджмънт, социален маркетинг с правото за специализации, следдипломни квалификации, магистратури по държавна поръчка; създаване към ДАЗД на работещ по Правилник Сертификационен борд за верификации на някои социални компетентности, чрез няколко сертификационни комисии от представители на науката и практиката; организирани национални курсове за сертифициране по АБА, ПЕКС и др. утвърдени от МЗ, МНО, МТСП методики, за кадрите, работещи с деца аутисти; откриване на детски TV канал в национален ефир, основан на рубрики с обучителна, образователна и възпитателна цел; На работната среща, д-р Лилова бе придружена от представители на „Съвета на децата“ и доброволци с гражданска активност за Варна – Стела Златкова и Тодор Танев, които пожелаха да сътрудничат на Асоциацията за бъдещи проектни дейности. Искрена благодарност за оказаната помощ изказа и Вероника – Луиза Георгиева – майка на две деца, ползващи услугите на ЦСРИДУ/аутизъм. Децата получиха от д-р Лилова много подаръци, игри и учебни помагала.