Посещение на Университетска ботаническа градина

На 21.07.2018г. деца, родители, доброволци и екипа участващи по проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства”, посетиха Университетска ботаническа градина в к. к. „Св. св. Константин и Елена“.
Целта на посещението беше запознаване с редки растителни и животински видове и спортни игри на открито.
Университетската ботаническа градина в град Варна е първият Eкопарк в страната, хармонично съчетаващ в себе си изкуствени и естествени екосистеми.
Паркът е разположен на площ от 360 дка. Дендрологичната колекция включва повече от 300 вида дървета и храсти, тревистите растения са повече от 500 вида. Може да се видят някои сухоземни животни-катерички, костенурки, таралежи и др.
Разходките и спортните игри на открито са с доказан закаляващ и превантивен характер за децата.
Освен забавление децата опознават заобикалящата ги среда, получават умения за ориентиране в непозната обстановка, знания за опазване на околната среда, опознават условията на живот на горските обитатели и се създава хармонична връзка между човек и природата.
Също така спортните игри и движенито имат превантивен характер за предотвратяване появата на затлъстяване, подобряват здравословното състояние, изграждат се добри социалните умения, не само с другите деца, но и между дете-родител и подобряват настроението.
Всяка година деца, възрастни и доброволци към Асоциация „Да съхраним жената“, посещават Университетска ботаническа градина. Освен за отдих, в Екопарка се провеждат и образователни занимания за опазване на екосистемите.
През 2017г. доброволци към Асоциацията поставиха над 20 къщички за птици, с тенденция това да продължи и в бъдеще.

IMG_1598 - Copy IMG_1599 IMG_1620