ПРАВНА КЛИНИКА

prawna klinika

Правна клиника под ръководството на д-р Галина Ковачева – за безплатни индивидуални консултации с юристи – всеки четвъртък от 930-1230 на бул. Цар Освободител 64 –  с участието на студенти от ВСУ „Черноризец Храбър” и преподаватели. Тук студентите провеждат занятия, дискутират правни теми и заедно със своите преподаватели провеждат консултации с граждани.