ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА „ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА“

Възрастните хора имат обществено значими трудови ресурси. Нашето българско общество е в процес на пълно преобразяване. Осъществява се демографска метаморфоза.
Населението ускорено застарява при условията на силно намалена раждаемост. При тези условия от важно значение е въпроса за създаване на условия и местни политики за подкрепа на потенциала на възрастните хора като обществено значим трудов ресурс. На тази тема в Община Варна с участието на Асоциация „Да съхраним жената“ се проведе кръгла маса през м. Април. Отчетена бе книга с докладите на експертите. Промоцията на книгата се състоя тези дни и стана повод за дискусия по темата, водена от Любомира Комитска – Директор на Дирекция „Социални дейности“.
Авторите с тревога споделиха неблагоприятни тенденции в продължаване на трудовата активност на възрастните хора с професионален капацитет. Доц. Геновева Михова изрази основните посоки на историческото развитие на проблема и необходимостта от активни местни политики.
Д-р Йорданка Ненчева постави акцент върху професионалната пригодност на възрастните хора и основните показатели: профилактика и здравен статус; лична мотивация за заетост; обучение; финансова принуда; семейна подкрепа; обществена подкрепа и правна рамка.
Проведе се дискусия с участието на представители на Бюрото по труда, на Дирекция „Социално подпомагане“, Дом за стари хора „Гергана“ и граждани. Споделен бе положителен Европейски опит за икономическото измерение и реалния принос на пенсионираните учители, здравите кадри, на икономистите, на хората в комуналнобитовите услуги, чрез почасова ангажираност и личната асистенция в домашна среда.
19598495_1515757608446557_1449880730364646022_n  19657093_1515757741779877_5331677547568827996_n 19732186_1515757258446592_3672878421147171116_n