Премиера на книга

Днес 14.06.2017г. в Община Варна се проведе премиера на книгата -„Социалните грижи за възрастните хора в зависимост”. Разгледани бяха теми какво точно представлява зависимо състояние, устойчивост на предоставяните социални услуги, начини за гарантиране правото на всеки човек да остарява достойно. Една от съавторките на книгата г-жа Геновева Михова повдигна въпроса за нарастващия значим социален проблем в световен мащаб и предизвикателството на нашия век – борбата със застаряващото на населението. Д-р Йорданка Ненчева апелира за по-бързи темпове на разработване на Закона за закрила правата на възрастните хора и крещящата нужда на гр.Варна за заработване възможно най-скоро на пилотния проект Сребърна Социална Борса. Идеята на събитието беше в работата ни в социалната сфера насочена към възрастните хора да не гледаме как е минал предния ден, а да мислим как да променим следващия за едно по-добро бъдеще.

IMG_6624 IMG_6626 IMG_6628