Приложни дейности

На 21.08.2018г. в „Междупоколенческия център“ към Асоциация „Да съхраним жената“ на ул. „Кавала“1-А се проведоха приложни дейности:Низане на мъниста, изработване на бижута от дървени мъниста към Проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства”, финансиран от Община Варна, Дирекция „Социални дейности“.
Изработването на бижута не само, че е интересно,заябавно, създава положителни емоции, но и една добра техника за трениране на фината и груба моторика. Детето се учи в различните етапи на създаването на бижутата, да разпознава цветове, да анализира създаденото от него и да цели създаването на едно добре изглеждащо, естетическо издържано бижу.
Децата от аутистичния спектър често имат проблеми с фината и груба моторика. Захвата им е лабилен, трудно се справят с писмената дейност, трудно изпълняват задачи със спазване на ограничителна линия или да държат ножица.
Затова наша задача е да им създадем такива дейности, чрез игрови подход, с които да стимулираме мисленето, кративността им и да им покажем, че могат да се справят.
Научно е доказано, че развитието на моториката на ръцете е тясно свързано с развитието на речта на детето и неговото мислене. Степента на развитие на движенията на пръстите, съответства на степента на развитие на речта. При децата с нарушена реч се забелязва обща моторна недостатъчност, а така също и отклонения в развитието на движенията на пръстите на ръцете, изразени в различна степен. Движението на пръстите е в тясна връзка с речевата функция. Съществува следната закономерност:ако развитието на двигателните умения на пръстите съответстват на възрастта на детето , то и речевото развитие ще се намира в пределите на нормата и обратно-ако двигателните способности на пръстите на ръцете изостава, то ще се задържа и общото речево развитие,независимо, че общата моторика (бягане, скачане, катерене) може да бъде в норма. Следователно формирането на речевите области се извършва под влияние на кинестетичните импулси от пръстите на ръцете. Нивото на развитие на фината моторика е един от показателите за интелектуалната готовност на детето за училище. .
Недостаттъчното развитие на фината моторика води до затруднения в писането, а оттам до негативно отношение към ученето, тревожност и др. Ето защо е особено важно да се развиват механизмите необходими за овладяването на писането в предучилищна възраст
Още от ранна възраст на децата трябва да се предоставят различни материали за развитие на движенията на ръцете. Препоръчва се:
– масаж на дланите и пръстите на ръцете (самомасаж по хода на пръстите от върха към основата с помощта на палеца и показалеца на противоположната ръка, свиване и разгъване на юмрука, събиране и разтваряне на пръстите и др).

– с масажьор (търкаляне между дланите на шишарка, неподострен, грапав молив или малки топки )
-пръстова гимнастика ( образуване на различни фигури с пръстите на двете ръце)
– събиране на дребни предмети (мозайки, жълъди, семена и др.)
– късане на хартия
– лепене
– прегъване на хартия (оригами)
– връзване и отвързване на възли
– нанизване на мъниста
– моделиране с кибритени клечки
– изрязване с ножица
Тези занимания са много интересни и могат да бъдат провеждани по всяко време от родителите, стига това да става редовно и да продължават, докато бъде постигнат максималния ефект.
Дейностите по проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства”, продължават със индивидуални консултации от психолога Яна Пачолова, която предлага практически съвети за справяне на семейството с дете с РАС у дома.

IMG_2982 IMG_2985