Програма за превенция на социалната изолация на момичета в неравностойно положени – 09.2008 – 12.2008

Програма за превенция на социалната изолация на момичета в неравностойно положение, обучаващи се в средни училища от Община Варна” включи три обучителни цикъла от теми, насочени към социална интеграция на двойки от средни училища на Община Варна.

Чрез разнообразни дейности бяха подпомогнати 127 девойки в неравностойно положение за успешна професионална и трудова реализация в новите условия на пазара на труда.

Девойките получиха морална и емоционална подкрепа за решаване на проблеми в личен семеен план.

Чрез създадените връзки и взаимоотношения с жени-предприемачи, Асоциация “Да съхраним жената” доразви и обогати идеите за социалното майчинство – съвременното лице на благотворителната помощ за професионална реализация, подкрепа на абитуриентки за абитуриентския бал.

Галерия