Проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства”

На 02.07.2018г. в „Междупоколенческия център“ към Асоциация „Да съхраним жената“ на ул. „Кавала“1-А се проведе „Публично обсъждане старта на проекта и пресконференция за целите на проекта, целеви групи и очаквани резултати” по Проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства”, финансиран от Община Варна, Дирекция „Социални дейности“. През м. Юли започна втория етап по проекта.
Проф. д-р Христо Бозов, декан на Факултета по Обществено здраве в Бургаския Свободен Университет, директор на Бургаския онкологичен център и ръководител катедра Анестезиология, хипербарна и интензивна медицина, МБАЛ Варна, специалист по Хипербарна оксигенация, проведе първото специализирано обучение на екипа и родителите. Хипербарната оксигенация е иновация в съвременната медицина. Като се има предвид, че страната ни следва световните практики, пациентите в страната също могат да се възползват от терапевтичните методи, които не само, че са безболезнени, но са и многократно по-ефективни за подобряване на здравословното им състояние.
Първият етап на проекта започна на 01.06.2018г, набиране на бенефициенти и организационни дейности по него.
Проектът е насочен към 15 деца на възраст от 5 до 15 годишна възраст и техните семейства, като има за цел да предоставя иновативна комплексна услуга в специално оборудван „Междупоколенчески център“ с рехабилитационен кабинет, игротека и дворно пространство с детски съоръжения.
На срещата бяха поканени родители, специалисти, представители на Дирекция „Социални дейности“ от Община Варна.
Продължителността на проекта е 5 месеца, през които с децата ще работят екип от специалисти: логопед, специален педагог, хидротерапевт, арттерапет, специалист хипербарна камера, невролог и социален специалист.
Асоциация „Да съхраним жената“ работи с деца от аутистичния спектър и техните родители трета година, подкрепена от Община Варна. Тенденцията е, към увеличаване броя на децата с разстройства в аутистичния спектър. Екипът е сертифициран за специализирана работа с деца и родители. Създава се работеща общност за обмен на рехабилитационни практики, работа в семейна и училищна среда.

IMG_1057 IMG_1060 IMG_1061 IMG_1064 IMG_1066