Проект „Мобилен екип за подкрепа на възрастен с увреждания в дома

На 03.06.2019 год. се проведе стартова пресконфернция и обучение на екипа по проект „Мобилен екип за подкрепа на възрастен с увреждания в дома”, финансиран от Дирекция „Социални дейности“, Община Варна.
Проектът е насочен към 20 лица, потребители на услугата, на възраст над 18 години, които са самотноживеещи, трудноподвижни и в зависимо състояние.
В рамките на 3 месеца от 1 юли до 30 септември 2019г. ще се предоставят почасови, безплатни консултации в дома от Мобилен екип специалисти:
 Рехабилитатор;
 Медицинско лице;
 Психологическо консултиране;
 Социален работник;
Към проекта Функционира дежурен телефон за подкрепа и консултиране от специалист.
 Телеасистент;
На участниците ще се предостави безплатни помощни и технически средства за времето на проекта.
Кандидати по проекта могат да бъдат:
-лица с издаден ТЕЛК/НЕЛК 90% и над 90%, с чужда помощ, самотноживеещи, трудноподвижни и в зависимо състояние.
Срок за записване:20.06.2019г.
Тел:052/600 137
Gsm:0878/309 137 /Mария Колева-социален работник/
На място:
Асоциация „Да съхраним жената” ул. Кавала №1 и
ул. „ Проф. Державин“ №25 от 14.00-17.00ч.

61357764_2394175990604710_464671811674570752_n 62140252_2404516529570656_2501741887832981504_n