Проект „Мобилна детска работилница за таланти“

Проектът „Мобилна детска работилница за таланти” е интерактивна форма за социална интеграция, за преодоляване на изолацията и най-вече за ранното разкриване на потенциалните възможности на децата, чрез осмисляне на свободното ваканционно време, за развитието на детската личност. Инициативата ни е в подкрепа на семейства в риск с грижа за техните деца.
В рамките на проекта ще се реализират дейности, фокусирани в творческите ателиета с над 20 деца от от училища и социалните институции в града.
Ще бъде организиран празник „Зная, мога и искам да успея“ с участниците от ателиета, които ще се представят пред публика и ще получат за стимул награди, дипломи, грамоти и похвали.
Ателиета са организирани по предварителен график.
За деца от 7г. до 12г.
Нека рисуваме, играем и се развиваме заедно!
За въпроси, допълнителна информация и записване:
0895/770 120; 052/600 137 – Теодора Паприкова, ръководител проект
0879/560 997; 052/600 137 – Росица Иванова
Място: Галерия „Импулс”,
ул. ,,Иван Аксаков”57
Проекта е подкрепен от Фондация “Обществен дарителски фонд за Варна”
и Обществото на предприемчивите