Проект „Мост между поколенията чрез култура, духовност и традиции”

Проект „Мост между поколенията чрез култура, духовност и традиции”

Финансиран от Общински фонд „Култура“ на Община Варна

Период на провеждане: 15.09.2015 – 20.11.2015

Проектът е предназначен да осъществи неразривната връзка между поколенията в областта на изкуството, културата и духовния живот. Проектните дейности са насочени към даване на простор, творческо възпитание и обучение на младежите и девойките, за развитие на техните духовни потребности, заложби, таланти и за опазване и предаване на културните ценности и традиции.

„Мост между поколенията за култура,духовност и традиции”

В продължение на два месеца над 250 деца, младежи и девойки, възрастни и ветерани на труда участваха в проект с творчески ателиета по живопис и моден дизайн, фотография и тъкачество, културни и забавни програми, надпяване и надиграване .
Три поколения се хванаха ръка за ръка. Три поколения българи се събраха от старо и ново време. Три поколения се устремиха към бъдещето. Как да отразим българските национални ценности и традиции, за да оцелеем, като народ, бе главният въпрос пред всички.
Отговорите се намериха, като жарава под пепелта в здравите родови, семейни и фамилни ценности и връзки. Незаменимата роля на майката и бащата, на бабата и дядото, на прародителите, на учителите в училището и моделите, личният пример, който те дават на подрастващите за добро и зло, за любов и вярност, за достойнство, за дълг и отговорност пред род и Родина, са благородния камък в основите на българщината.
 Шеста художествено-творческа изложба „Опит за летене”

В изложбата се представиха 12 деца художници и 12 художнички от ЦСРИ „Импулс”. „Творбите им блестят с изящество и красота, кристална тоналност и хармония.” – сподели известния варненски художник Тони Игнатов – ръководител на арт ателието. Наградени бяха най-изявените малки и големи художници. „Във всяко дете и възрастен е заложен талант, ние трябва да го открием, за да го развием и популяризираме.” – сподели Д-р. Йорданка Ненчева – Председател на Асоциация „Да съхраним жената”. С финансовата подкрепа на Дирекция „Култура и духовно развитие” – Община Варна и Дарителски Фонд – Варна, чрез два проекта тази цел беше постигната.

Празникът „Мост между поколенията за култура,духовност и традиции”

продължи с вълнуващ спектакъл, в който взеха участие най-талантливите деца, младежи и девойки, жени и мъже от всички поколения.Концертът бе благородна сплав от българска поезия и музика, песни, танци, спортни игри, драматизации за българите от старо и ново време.
В залата закипяха енергии, чувства и емоции на патриотизъм гордост и достойнство, но прозвучаха и слова на огорчение, от разкъсаните ни семейства, от прокудените ни синове и дъщери по целия свят.
С голяма доза оптимизъм трогна сърцата на всички участници Йорданка Ненчева със словото си за непреходния характер на българския дух на творци и създатели, откриватели и изобретатели, че моста към бъдещето на България, ще сътвори не някой друг, а ние, всеки от нас, със своята обич, труд, творчество и талант, дълг и отговорност пред Род и Родина.
Празникът организиран от Асоциация „Да съхраним жената” запали огън в душите на всички присъстващи в навечерието на Деня на Народните будители.

Кръгла маса на тема „ Ролята на жените за развитие на българската култура, духовност и традиции“.

Засегнаха се въпроси като : Исторически корени на приемствеността между поколенията за пренасяне на културни, духовни ценности и традиции; Ролята на патриархалното българско семейство и фамилия, за ролята на майката; Проблеми и противоречия, тенденции и дисхармония между минало и настояще, масова култура, духовни потребности и други.

В отворения разговор се включиха доц. Геновева Михова, г-жа Даниела Димова, г-жа Геновева Маркова от Галерия „Арт Маркони“, г-жа Сия Папазова ОДК, известната и обичана варненска художничка Маргарита Денева,  Галя Николова от тъкачницата „Дзев студио“, Евгения Коларова , дамите от ЦСРИ „Импулс“ и граждани проявили интерес  към тази кръгла маса посветена на духовните и културни български традиции.

Провелата се дискусия показа едно голямо желание да се говори на тази тема, а също и събуди и даде стимул на нови идеи, целящи съхраняването на културните традиции. Бяха изказани мнения за нужда да се помнят личностите от сферата на изкуството дали много на  град ни, да не бъдат забравяни. Също така се отвори широк разговор на тема приемствеността между поколенията и мостовете които наново трябва да бъдат изградени именно  чрез изкуството. Темата породи още много интересни и обществено значими въпроси, даде поле за размисъл у присъстващите и все пак надяваме се и ги окрили в посока доброто развитие и съхранение на богатия културен и духовен живот в нашия град. Тази дискусия е всеобхватна и ще бъде продължена.