Проект „Мост между поколенията ” – 04.2016 – 06.2016

Проектът представлява 3 месечен събитиен комплекс от културни дейности с участие и въздействие върху деца и младежи, девойки и възрастни за споделяне и практикуване на общи ценности за изграждане на Мост между поколенията. Той е предназначен да привлече и повлияе върху 3630 души чрез площадни, отворени програми, с които да се повиши духовния и културен ранг на Община Варна с принос на гражданска организация в лицето на Асоциация „Да съхраним жената“. Проектът има принос и в кампанията „Варна европейска младежка столица” 2017.

Проектът „Мост между поколенията” е предназначен да осъществи приемствеността и неразривната връзка между поколенията. Той има за цел да съхрани обичаи и традиции, знания и умения, фолклор и изкуства, както и  да сближи поколенията, и чрез целенасочени духовни дейности, да се  насърчат деца и възрастни към уважение и хармония между поколенията, които заедно могат да допринесат за изграждането на по-сплотени общества в градската общност. Проектните дейности са насочени към формиране на интересите, към творческото възпитание и обучение на младежите и девойките, за развитие на техните духовни потребности, заложби, таланти  за опазване и предаване на културните ценности и традиции

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна чрез фонд “Култура”