Проект „Нов модел за обществена грижа за деца от 3-6 годишна възраст, лишени от родителски грижи“

През месец юли започна втори етап от реализирането на проект “Нов модел за обществена грижа за деца от 3-6 годишна възраст, лишени от родителски грижи. С любов и грижа от възрастни жени за децата от Дом „Другарче”-Варна”.

Финансовото обезпечаване на проекта стана възможно, благодарение на средствата събрани от британски благодетели http://www.youhelp.bg/content/about-us. С продължаването на проекта се цели надграждане на постигнатото през 2009г. и обхващане на по – голям брой деца, които имат нужда от внимание, топлина и грижа. И този път с децата ще работят възрастните дами от ЦСРИВЖ „Импулс” заедно с психолози и експерти от Дом „Другарче”, ОЗД Варна и Община Варна.

С любов към децата без родителски грижи

“Проект Нов модел за обществена грижа за деца от 3-6 годишна възраст, лишени от родителски грижи. С любов и грижа от възрастни жени за децата от Дом „Другарче”-Варна ” имаше за цел да насочи вниманието на Варненската общественост за създаване на нов модел, за грижа, внимание и любов към децата в неравностойно положение в Дом “Другарче”. Проектът бе реализиран успешно, а резултатите от конкретната индивидуална работа с децата са много добри.

Проектът доказа, че реформата може да има успешен ход и резултати, ако се превърне в грижа, в активни действия на гражданското общество, в т.ч. и на неправителствения сектор.

Чрез активна комуникация и съвместна дейност на Община Варна, колектива на Дом “Другарче”, екипа от шест възрастни жени и един психолог се постави началото на НОВ МОДЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ГРИЖА за деца, лишени от родители и семейство.

Чрез проекта се постигнаха следните резултати:

  1. Формиране на нови, съвременни обществени нагласи към децата, лишени от родителски грижи и създаване на положителни практики в гражданското общество по Европейски стандарти в грижата за децата, подготовка и приемането им в техните потенциални бъдещи семейства.
  2. Постигнати качествени грижи, духовен майчин контакт, облагородяващ детската психика.
  3. Реализирана динамична система на персонална грижа към всяко дете и постигане на видим резултат в общуване и степен на комуникиране, двигателни способности, говорни възможности, емоционално и нервно – психическо развитие.
  4. Повишаване чувството на достойно изпълнен дълг у възрастните жени, удовлетворение от това, че са полезни с богатия си житейски опит.
  5. Популяризиране на проблемите по изпълнение на закона за закрила на детето в медиите сред широката общественост в региона.

Галерия