Проект „Осигуряване на подкрепа за бременни жени и млади майки в социален риск”

Чрез обучителни, информационни, мотивационни, психологически, мениджърски дейности и срещи на „живо” във фирми, банки с лидерите им, ще се осъществи подкрепа на младите жени в риск,с цел превенция на изоставяне на деца в институциите,за успешна реализация на мечтите им за щастие и професионален и духовен живот тук в България, във Варна.

В  продължение на пет месеца Асоциация „Да съхраним жената” и Дирекция „Образование, младежки дейности” в Община Варна осъществяваха социална подкрепа на 20  бременни и млади майки в социален риск.

В 130 часа се проведоха професионално-квалификационни обучения в различни направления, под ръководството на психолог, педагог, художник, фотограф, и други специалисти. Чрез провеждане на мотивационни, психологически, консултативни срещи, мениджърски и практически обучения през проектния период, те получиха нови знания и умения, с които да се интегрират в общността и да се реализират на пазара на труда въпреки семейните  проблеми и трудности.

Събитието по представянето на резултатите и допълнителните приноси, бе уважено от представители на Дирекция „Образование и младежки дейности”, от район Приморски, представители от Дирекция „Социално подпомагане”, „Бюро по труда” – Варна и от възрастните жените – доброволки от Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Импулс”, които се грижиха за децата, докато майките се обучават.

Връчиха се сертификати на 20 млади майки с различен социален статус. Сертифицирани бяха и експертите – обучители. На институциите и доброволците бяха връчени благодарствени адреси за тяхната активна подкрепа в реализирането на проекта.

Отпечатани са методическо помагало и брошура отразяващи проектните модули и ценни съвети на психолози, педагози, социални работници, лекари.

Проектът има иновативен характер и многостранно въздействие върху три целеви групи – млади майки в социален риск, техните деца и доброволци – пенсионирани педагози. Устойчивостта на проекта се гарантира и от предстоящите благотворителни акции, християнския ритуал за кръщаване на част от децата в храм „Св. Архангел Михаил” с кръстници жени-предприемачи и мениджъри. Има осигурено едно общинско жилище, две деца са настанени в детска ясла и осигурена работа за една част от майките.

Най-важното е, че е осъществена една хуманна, човешка, топла грижа към нуждаещи се млади жени, че е върната вярата в собствените им сили, че са мотивирани да се борят за бъдещето на своите рожби.

Нека помним, че от майка род се почва.