Проект „Осигуряване на подкрепа за бременни жени и млади майки в социален риск”

2015 –

Проект „Осигуряване на подкрепа за бременни жени и млади майки в социален риск” финансиран от Дирекция: „Образование, младежки дейности и спорт” – Община Варна

15.05.2015 – 15.10.2015г

Чрез обучителни, информационни, мотивационни, психологически, мениджърски дейности и срещи на „живо” във фирми, банки с лидерите им, ще се осъществи подкрепа на младите жени в риск,с цел превенция на изоставяне на деца в институциите,за успешна реализация на мечтите им за щастие и професионален и духовен живот тук в България, във Варна.