Проект „Социална подкрепа, чрез иновативни практики за семейства в социален риск с деца аутисти“

На 02.08.2017г. в Междупоколенческият център на Асоциация „Да съхраним жената“ се проведе мотивационно-информационна дискусия с родители на деца аутисти на тема: „Митове и факти за аутизма – прояви, основни и вторични симптоми“ по Проект „Социална подкрепа, чрез иновативни практики за семейства в социален риск с деца аутисти“.IMG_7153

Експозе и презентация по темата представиха Д-р Йорданка Ненчева и млади педагози, които са специализирали за обучители за правилна работа с деца с разстройства в аутистичния спектър.

По време на отворена дискусия по темата, на която мнение изразиха експерти, гости, родители и екипа работещ по проекта се засегнаха теми  за работещи добри практики, обмяна на идеи и опит, предложения за промяна в нормативната уредба на социалната сфера и реформи в здравната система, всичко в полза за родителите.

IMG_7146

IMG_7156IMG_7145