Проект SILO

ПРОЕКТ S I L O

Подкрепа за подобряването на възможностите за обучение на труднодостъпни групи чрез използване на изкуства

Програма ЕРАЗЪМ +

Начална дата на проекта : 01.09.2014 г.

Обща продължителност на проекта: 24 месеца

Крайна дата на проекта: 31.08.2016 г.

Водещ партньор: Liverpool SAFE Productions Ltd. – SAFE, LIVERPOOL, United Kingdom

Партньори:

*LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY– LJMU, LIVERPOOL, United Kingdom

*ABD ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO-ABD , BARCELONA, Spain

*PLACOWKA KSZTALCENIA USTAWICZNEGO EST – EST, WADOWICE, Poland

*IASIS NGO-IASIS, ATHENS, Greece

*ASSOCIATION „TO PRESERVE THE WOMAN“-APW, Varna, Bulgaria

Целта на SILO е да отговори на нуждите на социално изключените хора, изложени на риск поради липсата на базови компетенции и възможности за учене през целия живот чрез обучение, давайки възможност на целева група от практикуващи специалисти да се ангажират и да подкрепят бенефициентите – социално изключените хора, да постигнат нужните (утвърдени) компетенции, чрез участие в неформално учене и чрез арт проекти.

  • SILO ще осигури обучение, за да се даде възможност на целевата група на практикуващите специалисти да разработи и осигури на участващите в артистичните програми включване на социално изключените хора (бенефициенти) в учене през целият живот.

  • SILO ще даде възможност на практикуващите специалисти да ангажират бенефициентите, както и възможности за включване на социално изключени в неформално учене, признаване на обучението и подкрепа на тези бенефициенти да постигнат ключови цели и компетенции;

  • SILO ще насърчава система за определяне на „изминатото разстояние” от бенефициента /„пътуване на промяната”/;

  • Партньорите ще преразгледат и ще използват най-добрите практики в неформалното учене и измерване на „изминатото разстояние”, изпитване на редица техники и ще ги представят като част от обучението;

  • Обучението ще включва най-добрите практически техники „Как да”- филмови примери достъпни за изтегляне.

  • SILO ще е в състояние да се адаптира към специфичните групи бенефициенти – жени, хора с психични проблеми, хора с увреждания, както и към различни образователни области.