Работа в екип

„Работа в екип“ бе темата на поредната среща по проекта „ Осигуряване на подкрепа на бременни жени и млади майки в социален риск“, състояла се на 17.08.2015г. в Галерия „Импулс“. Под ръководството на Д-р Й. Ненчева бяха дискутирани качествата на личността и уменията за справяне с конфликтни ситуации, младите жени получиха полезни съвети как да решават проблемите в работата и дома, как да „работят“ в екип със своите потенциални партньори в живота, както и с колегите на работното място.
Важно място в беседата зае въпроса за мениджмънта на времето на младия човек и хармонизирането на семейните и работни отношения.
С това се направи още една крачка към утвърждаването на позициите на младите жени в социалния им живот.