Реализирани проекти

1998 – 2001

 • 1998 „Ренесансова жена“ – разкриване на Информационен център в офиса на Асоциацията
 • 1999 – 2000 „Подкрепа на жените в бизнеса“
 • 2000 – 2001 „Алтернатива за социална и професионална адаптация на безработни медицински специалисти“
 • 2000 – 2001 „Инфоцентър за предприемчиви жени“ – модулно обучение на жени, заети в бизнеса на Варна в сферата на туризма, здравеопазването, услугите и др.

2002 – 2006

 • 2002 „Подкрепа на девойки на професионален кръстопът“
 • 2004 „Дневен център за социални контакти за жени с увреждания“ – финансиран от община Варна
 • 2005 „Подкрепа на девойки на професионален кръстопът – социално интегриране и насърчаване за включване в пазара на труда“
 • 2006 „Правна клиника за жени с увреждания“ с подкрепата на Община Варна
 • 2006 „Услуги за социално интегриране и адаптиране към пазара на труда на девойки и млади жени, обучаващи се в последен клас на средното си образование“
 • 2006 „Предоставяне на социални услуги в Дневен център за възрастни жени“

2007 – 2011

2011 – 

2011 – 2016

 • С решение на кмета и Договор за възлагане на социална услуга, Асоциацията изпълнява дейностите по администрирането на Център за социална рехабилитация и интеграция „Импулс” . 45 жени са включени в различни обучителни, развлекателни, здравни, спортни и комуникационни програми. Те се ползват от профилактика на здравето, учат се да рисуват върху стъкло, керамика, дърво, коприна и др. Те се учат да шият, да плетат. Тази трудотерапия се отразява положително на здравето и самочувствието им. Към ЦСРИВЖ функционира състав за музикотерапия “Мелодии на зрелостта”, провеждат се оздравителни програми чрез танц терапия, физически упражнения и др. Жените в ЦСРИВЖ сами се организират за благотворителни дейности в ДДЛРГ “Другарче” и Дома за стари хора “Гергана”.

2014

2015

2016

 

 • С решение на кмета и Договор за възлагане на социална услуга, Асоциацията изпълнява дейностите по администрирането на Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни жени „Импулс” за нов период от четири години. Потребителите, 45 жени са включени в различни обучителни, развлекателни, здравни, терапевтични, спортни, комуникационни програми и т.н.

2017