Сертифициране на 50 обучени безработни

Асоциация „Да съхраним жената“ работи успешно по проект „Функциониране на иновативен интегриран обществен модел за “Сребърна Социална Борса„“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и стартира месец юни 2018г..
В проекта са включени три целеви групи, една от които е на безработни хора. Асоциацията успешно обучи и мотивира 50 души, за старт на своята кариера, намиране на работа или започване на собствен бизнес. Участниците имаха възможност да посетят различни фирми в проведената седмица на „Отворените врати” и да се запознаят с изискванията на бизнеса и нуждите му от кадри. Екипа от обучители бе съставен от експерти по бизнес комуникации Проф. Д-р Юлия Узунова и Милена Цолчовска, психолога – Весела Фажева и трудовият експерт – Асен Ганев. Проведе се и бизнесфорум по социална отговорност за представители на различни браншове и сфери. Интензивната работа с безработните лица и с представителите на бизнеса доведе до успешни резултати, в следствие много от участниците откриха за себе си насока за развитие и реализация. Първите намериха своята мечтана работа. Всички успешно преминали курса на обучение изработиха своя автобиография с подкрепата на менторите и посетиха Бюрото по труда, където им се предоставиха възможности за включване към различни отворени програми за безработни лица. Те получиха и своите сертификати за преминатото обучение от ръководителя на проекта Д-р Йорданка Ненчева и Проф. Д-р Юлия Узунова, на официална церемония в зала на Либра Груп, домакин на обученията. Сертификатите им връчиха предприемачи подкрепили реализацията на проекта.
В изпълнение на проекта от началото на месец декември, за период от шест месеца Асоциацията предоставя и почасова асистентска грижа на 40 души болнолежащи с увреждания от 26 обучени социални и лични асистента. Грижата предоставяна в домашни условия е подкрепена и от мобилен екип от рехабилитатор и медицинско лице.
Периодът за изпълнение на проекта е от 01.06.2018г. до 31.05.2019г., и е на стойност 123 360,00лв..
Информация за всички предстоящи дейности по проекта може да бъде получена на сайта на Асоциация „Да съхраним жената“ – https://woman-bg.bg/, и на място в офиса на Асоциация „Да съхраним жената“ с адрес , ул. „Кавала“ №1А, телефон за контакт: 052/ 600 137 и e-mail: women_asg@abv.bg.
Лица за контакт: Теодора Паприкова – 0895/ 770 120; Росица Иванова – 0878/305 137;

LogaIMG_1448