„СОЦИАЛНАТА ДЕЙНОСТ-ПРОФЕСИЯ НА БЪДЕЩЕТО“-Статия на Нели Николова – Ръководител социални дейности

Нели Николова е родена 1984г. в гр. Видин.
Завършила бакалавърска степен „Социални дейности“, 2009г. в ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград.
Работила в Сдружение „Евроинтеграция“, ЦСРИ „Еврини“, гр. Варна до 2016г.
Завършва магистърска степен по „Иновации в предучилищното образование“ към ШУ „Епископ Константин Преславски“. Понастоящем работи в Асоциация „Да съхраним жената“, ЦСРИВЖ „Импулс“ на длъжност-Ръководител социални дейности.