Сребърна Социална Борса 2016

Обгрижват доброволци в социална и лична асистенция за хора в зависимо състояние.
Пето обучение по проект „Иновативен обществен модел за Сребърна Социална Борса” във Варна

На 21.09.2016г. бе проведено петото обучение на социални и лични асистенти, домашни помощници и ресурсни учители по проект „Иновативен обществен модел за Сребърна Социална Борса” във Варна. Проектът се осъществява от Асоциация „Да съхраним жената” с финансовата подкрепа на Дирекция „ Социални дейности” на Община Варна.
На него участваха всички социални асистенти, които са включени в целевата група по проекта. Д-р Йорданка Ненчева запозна асистентите, както с основните им функционални характеристики, като асистенти, така и с личностните характеристики, които всеки човек трябва да притежава. В същинската част на дейността на социалния и личен асистент той трябва да притежава и прилага добродетели, които изгражда в себе си цял един живот, за да извършва съвестно своята социална работа. Самите асистенти имаха възможността да споделят впечатленията си от досегашната доброволна работа със своите потребители. Бяха обсъдени начини и психологически подходи към обгрижвания човек, от социалния и личен асистент, тъй като това е група със специфичен характер на работа.
В тази връзка се обсъди и темата за личностното самосъхранение на асистентите, защото това е превантивна форма на синдрома „емоционално прегряване” специфична за хората работещи в социалната сфера. Всеки асистент готви свое есе за преживяванията си в работата.
Социалните асистенти получиха сертификати, за участието си в обучителния семинар и си тръгнаха още по ентусиазирани и презаредени с положителни емоции и знания до следващия обучителен семинар по проекта. Пакети от благотворител получиха всички от двете целеви групи на асистиращи и на обслужвани граждани.
Предстои издаването на наръчник с харта за правата на асистента и общи положения за правото на обслужване на нуждаещите се граждани.
Проектът създава качествено нов, иновативен обществен модел за обгрижване на хора в зависимо състояние. Екипът работи за постигане на устойчивост на проектните резултати.