Сребърна социална борса


Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

“Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси” 2014-2020””