Среща със специалист логопед

На 09.07.2018г. в „Междупоколенческия център“ към Асоциация „Да съхраним жената“ на ул. „Кавала“1-А се проведе среща със специалист логопед-Лиляна Янева по Проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства”, финансиран от Община Варна, Дирекция „Социални дейности“.
На срещата се обсъжда темата: „Подкрепа на детето с РАС в семейството“.
Лиляна Янева е Директор на Логопедичен център, Варна. Тя е специалист, който работи с деца от аутистичния спектър.
Пред родителите сподели, че все повече деца се нуждаят от специалист логопед.
Лечението за деца и ученици засега е безплатно, но за всички останали здравната каса не поема разходите по него.
Родителите споделиха, че все още им е трудно да намерят специалисти, които да работят с децата от аутистичния спектър. Много малко са и местата, където получават адекватна подкрепа и насоки за работа. Проектът „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства“ обхваща специалисти в областта на: образованието,медицината, арттерапията и не на последно място дейности, в които семействата и децата активно да се включват в живота на града, да се изявяват, да се чува гласът им и техните нужди.

IMG_1145