Среща със Спец. педагог-Любомира Манолова

На 12.07.2018г. в „Междупоколенческия център“ към Асоциация „Да съхраним жената“ на ул. „Кавала“1-А се проведе „Мотивационно-информационна среща на родители с РАС” по Проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства”, финансиран от Община Варна, Дирекция „Социални дейности“.
Специалният педагог-Любомира Манолова, сертифициран обучител и експерт в работата с деца от аутистичния спектър, проведе третото специализирано обучение на родителите.
Проведена беше среща, на която се проведе отворена дискусия.
Родителите задаваха активно въпроси свързани с приобщаващото образование на деца със специфични нужди.
Приобщаващото образование е модел на взаимоотношения в училище, в който всеки ученик е приет в училищната среда. Всяко дете се чувства ценено, полезно и включено в живота на класа, училището, без значение неговият социален статус, способности или етнос.
В края на срещата родителите получиха ценни информационни материали и насоки за продължаващата работа с детето в семейна среда.
Родителите изказаха своите благодарности към специалистите, които ежедневно работят с децата за тяхната специализация и подготовка за обучение в училищна среда.
Работата с децата аутисти мобилизира проектния екип да даде всичко от себе си виждайки положителните резултати в щастливите детски очички в нарисувалите детски картини и приятелското общуване!
Окуражени сме!

36986376_1668505576608849_9269939584106496_n 36994395_1668505776608829_6471927257307807744_n 37085234_1668505556608851_4291033900525813760_n