Среща с Министъра на труда и социалната политика доц. Бисер Петков

На 14.06.2018г. в Междупоколенческия център към Асоциация „Да съхраним жената“ , Варна на посещение бе Министъра на труда и социалната политика доц. Бисер Петков.
Той бе посрещнат от деца и жени, младежи и възрастни хора. Четири поколения, които творят, работят и се забавляват заедно.
Министърът бе запознат от Председателя на Асоциацията Д-р Йорданка Ненчева с многостранната работа на Асоциацията, ЦСРИ „Импулс“ и услугите, които се предоставят.
В края на посещението си министърът се присъедини към общностния „Празник на семейството и традициите“ в Българския двор за отдих към Междупоколенческия център.
В празника участваха малките приятели на Асоциацията от Частна детска градина „Приятели“, които изпълниха под музикален съпровод „Песен за буквите“ и кратък етюд, под ръководството на техния директор Гинка Радева.
Присъстваха родители на деца аутисти, много дарители и част от Бизнес обществото на предприемчивите жени във Варна, помогнали да се създаде Междупоколенческия център с лични дарения.
От ЦСРИ „Импулс“ групите по „Театрално ателие“ с ръководител Евгения Kоларова представиха своя етюд за празника, групата по „Музикотерапия“ под ръководството на Стоян Гамолов и групата по „Народно пеене“ с ръководител Янка Митева изпяха китка народни песни.
Междупоколенческият двор се изпълни с много настроение, с песни, български народни хора и смях.
Бяха споделени и пакет от проблеми пред министър Петков свързани с облекчаване живота на хората с увреждания, ниските пенсии, грижите за децата аутисти и самотните майки.
Изявилите се деца получиха специални подаръчни пакети с ръчно изработени сладкиши от жените в глупата по „Кулинария“ с ръководител Светла Ненова.
Министър Петков сподели, че е впечатлен от богатството на дейности и форми, от широкия обхват и социална подкрепа на децата, младите и възрастните хора в Междупоколенческия център.
Той поднесе поздравления към ръководството на Асоциацията и всички участници в празника на семейството и традициите и поднесе в дар икона на „Св. Мина“ с послание да ги пази и закриля.

IMG_0862 IMG_0870 IMG_0874 IMG_0896 IMG_0898 IMG_0911 IMG_0926