Среща с членовете на „Фондация за хора с увреждания”- гр. Силистра

Днес 20.06.2013г. в Асоциация „Да съхраним жената” бяха на гости членовете на „Фондация за хора с увреждания”- гр. Силистра. Обмениха се идеи и мнения свързани със спецификата на работата в двата центъра.