Обучение за жени предприемачи и мениджъри

Асоциация „ Да съхраним жената”  организира поредния мениджърски квалификационен семинар, на който присъстваха над 30 дами от Обществото на предприемчивите и гости. Темата на обучението бе за правната рамка на бизнеса и бизнес лидерството.

Семинарът се проведе на 06.07.2016г в Зала „ Нептун” на хотел „ Аква” с благотворителното домакинство на Параскева Вълева.

Основни модератори бяха г-жа Ванухи Аракелян- Председател на Апелативен съд Варна и Виктория Лазарова- професионален бизнес консултант по коуч от София.

На високо професионално ниво г-жа Аракелян запозна участниците с правната нормативна уредба на бизнеса. Целта на обучението е, жените които се занимават с бизнес да не допускат грешки и да осъществяват успешен и законен мениджмънт.

По интересен и непринуден начин протече и модула по коучинг. Разкрити бяха специфичните за жените качества като търпение, толерантност, иновативност и др., които са полезни на успешното управление на фирмите. потърсиха се и отговори на въпроса, как лидерът да стане и лицето на бизнеса.

Обучението завърши с връчване на сертификати на участниците в семинара.