Сън в лятна нощ

На 06.10.2018г. в Младежки дом, Варна се състоя благотворителен спектакъл „Сън в лятна нощ“, от Уилям Шекспир, в подкрепа на благородната кауза за създаване на първия Дневен център за деца от аутистичния спектър в град Варна.
Сценограф и костюми на спектакъла е Таня Гунчева, ръководител на Арт-център „Арлекин“. Събраните средства ще послужат за обзавеждане и закупуване на дидактични материли на специализираните кабинети, в които специалистите ще работят с децата, напълно безплатно в Междупоколенческия център, на ул. „Кавала“ 1-А.
За първи път се провежда културна благотворителна инициатива, организирана от Асоциация „Да съхраним жената“ в подкрепа на децата аутисти.
Асоциацията работи за втора година по проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца аутисти и техните семейства“, финансиран от Дирекция „Социални дейности“, Община Варна, в който се предоставят безплатни услуги от психолог, хидротерапевт, ерготерапевт, логопед, специален педагог.
Целта е чрез набраните средства да се създаде Център, в който децата ще работят с интердисциплинарен екип на едно място – специален педагог, психиатър, психолог, логопед, невролог, социален работник и ще ползват услугите напълно безплатно.
На кръглата маса проведена под наслов „Да успяваме заедно“ проведена на 03.10 в Община Варна, организирана от Асоциация „Да съхраним жената“ в подкрепа на деца аутисти, специалисти, родители и служители от Дирекция „Социални дейности“ и „Здравеопазване“ към Общината, споделиха належащата нужда да се създаде такъв център.
Ръководителят на проекта инж. Теодора Паприкова, сподели, че ще продължи подкрепата на децата аутисти и техните семейства и след приключване на проекта.

IMG_0624 IMG_0637