Участие в обучителен семинар в Александрия, Румъния

В периода 24 – 28 септември 2012г. д-р Йорданка Ненчева – Председател на Асоциация „Да съхраним жената” участва в обучителен семинар, организиран от Балкански съюз на жените в занаятите. Семинарът се проведе в Александрия, Румъния, в Тържествената зала на Областния съвет, а темата беше „Организация и стратегия на предприятието. Финанси и капитулация”. Наред със семинара в местния музей беше открита изложба с експонати от всички присъстващи страни. На нея бяха изложени и произведения на възрастните жени от ЦСРИВЖ „Импулс” Варна. На срещата присъстваха д-р Евелина Първанова, Мария Стоян – председател на Съюза на бизнес-дамите в регион Южна Мунтения, председателя на Областния съвет, кметът на Александрия, депутати, икономически аташета от посолствата на България и Молдова и др. По време на семинара бяха представени резултатите от анкетата за положението на жените в Балканските страни, по-специално в Румъния. Участниците в семинара имаха възможност да посетят и разгледат Музея с художествената изложба на занаятите, както и да обменят опит, посещавайки Техническата гимназия в Александрия и различни фирми за производство на мляко и конфекция. Последният ден програмата включваше посещение на Музеен комплекс на селото и Двореца на парламента в Букурещ. Всяка от участващите страни в семинара пое ангажимента да проведе обучение в своята държава, предавайки опита и наученото в Румъния. През месец ноември такъв обучителен семинар ще бъде проведен във Велико Търново с лектор д-р Йорданка Ненчева.