„Фестивала на хвърчилата“

На 18.08.2018г. деца, родители, доброволци и екипа участващи по проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства”, се включиха във „Фестивала на хвърчилата“ на Централен плаж „Аспарухово“, кв. „Аспарухово“, Варна, финансиран от Община Варна, Дирекция „Социални дейности“.
Децата с любопитство и интерес се включиха в общностното събитие и пуснаха своите хвърчила да се реят в небето. Пъстроцветната инициатива събра деца и родители, като ги върна в детството, създавайки положителни емоции и много усмивки сред всички присъстващи.
Съвместните дейности между родители и деца, целят да повишат емоционалната родствена връзка създавайки общи спомени и преживявания.
Включвайки се в общностни събития, се минимизират различията, родителите намаляват стреса от емоционалната натовареност на ежедневните преживявания, а децата създават нови приятелства с връстниците си и се радват на преживяното.
Проектът „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства” продължава с арт работилнички, в които децата развиват своите умения, творят, но и се забавляват съвместно с другите деца и създават трайни приятелства.

IMG_2838 IMG_2879 IMG_2893 IMG_2897