Форум за журналисти:„Отразяване на осъществени социални каузи“

На 16.10.2018г. в Арт-салона на Радио Варна се проведе Работен форум за журналисти „Отразяване на осъществени социални каузи за формиране на нови обществени нагласи в подкрепа на рисковите групи“.

Модераторът на събитието д-р Йорданка Ненчева, Председател на Асоциация „Да съхраним жената“ формулира целта и формата на партнъор на форума бе Радио Варна в лицето на г-жа Антония Янкова.
На събитието присъстваха представители на местни, национални и регионални медий-Нова тв, Радио Варна и др.
Бяха презентирани социално значими проекти, подкрепящи социални каузи, към Асоциация „Да съхраним жената“, които стартираха в началото на лятото и продължават и към момента: Функциониране на Иновативен обществен модел „Сребърна социална борса“, финансиран от Европейския социален фонд, „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства от аутистичния спектър“, финансиран от Община Варна, Дирекция „Социални дейности“ и „Дигитално общество на младите варненски иноватори“, финансиран от Община Варна, Дирекция „Младежки дейности“.
Проведе се отворена дискусия за: ролята на медийте за отразяване ролята и лицето на гражданския сектор в социалната сфера и влиянието на медиите на общественото мнение и нагласи. Обсъдени бяха проблемите за компетентното навременно и достоверно отразяване на действителността
Асоциация „Да съхраним жената“ работи и подкрепя социално уязвими групи, хора в неравностойно положение, младежи и девойки, деца с дарби и деца в неравностойно положение, като доставчик на социални услуги.
В Межупоколенческия център, към Асоциация „Да съхраним жената се извършват над 35 дейности. Под покрива му функционират ЦСРИ
„Импулс“ за 70 възрастни самотноживеещи жени, работи Иновативен обществен модел „Сребърна социална борса“ и се ремонтират помещения за стартиране на Дневен център за деца с разстройства в аутистичния спектър.
Участниците във форума се обединиха около идеята за изграждане на мост между гражданите, неправителствения сектор и медиите за създаване на обективен обществен климат.