Форум „Ролята на жените за развитие на туризма“

В Кишинев, Молдова се състоя форум по европейски проект за обсъждане на темата „Ролята на жените за развитие на туризма“. В работните срещи взеха участие по три представителки от Румъния, Сърбия, Черна гора, Албания, Македония, Херцеговина, Словения, Украйна и Молдова. С признания за ролята на жените в туризма Д-р Йорданка Ненчева по убедителен начин представи Варна и България. Осъществена бе обмяна на опит и положителни европейски практики за открояване на идентичността на всеки народ и държава за привличането на туристите. Гостите взеха участие в празника на барбекюто в Кишинев. Наложи се мнението, че Западните Балкани имат уникална красива природа, чисти води, богато историческо наследство, вълнуваща етнографска традиция и на жените се пада ролята и отговорността да съхраняват всичко това, с предприемчивост и иновации да допринасят за развитието на туризма – бялата икономика на Западни Балкани.