Фотоекспозиция по Проект „Мост между поколенията”

В продължение на пет години Асоциация „Да съхраним жената” работи по проект „Мост между поколенията“, осъществен с помощта на Община Варна чрез фонд ‚Култура“. Той е посветен на кампанията „Варна-Младежка европейска столица 2017“.
В Галерия „Импулс”, пред публика се презентираха резултатите от проекта. Постигната бе основната цел на проекта три поколения заедно проучват отколешни традиции, обичаи, да творят, да пеят, да танцуват.
Проектът представлява 3 месечен събитиен комплекс от културни дейности с участие и въздействие върху деца и младежи, девойки и възрастни за споделяне и практикуване на общи ценности за изграждане на Мост между поколенията. Той привлече и повлия върху повече от 3600 души чрез площадни, отворени програми, с които допринесохме да се повиши духовния и културен ранг на Община Варна. Проектът има принос и в кампанията „Варна европейска младежка столица 2017.“ Културните прояви се осъществиха на площада, на улицата, в градински пространства, в галерии с широк непринуден достъп на гражданите от всички поколения, от варненските семейства и фамилии, училища и НПО. Това бяха акцентите в презентацията инж. Теодора Паприкова , ръководител на проекта.
Три поколения работиха заедно в занаятчийските работилници по тъкачество, художествени занаяти и шев и кройка. На кръгла маса те дискутираха темата за ролята на жените в българската култура, духовност и традиции, танцуваха и пяха на концерт-спектакъла в зала Пленарна на Община Варна. На пленер – „Рисуване на открито“, рисуваха върху 25 статива и 100м. платно пред х-л „Черно море“, за да претворят вдъхновението си за България, за рода и за семейството, чрез ценностите и народните традиции. Открита беше изложба в Арт Галерия „Графит“ – „Опит за летене“ – VII издание, в която участват художници от 4-89 годишна възраст и може да бъде посетена от всички граждани и гости на Варна до 30 юни.
В практическите дейности се включиха доброволци от Морска гимназия. Връчиха се сертификати за успешно завършилите курса за обучение на Доброволец, благодарствени адреси получиха подкрепящите организации и партньорите по проекта. Всички участници получиха грамоти и обучителите по проекта. Събитието бе уважено от г-жа Монка Николова, директор на ОДК, Петра Димитрова мениджър на Арт Галерия „Графит“, Паруш Парушев ръководител на ателие „Червен площад“, Радослава Стайкова старши учител от ОУ „Капитан Петко Войвода“, ръководители, преподаватели и учители в школи и арт ателиета, от ОУ „Добри Чинтулов“, ДГ „Звездичка“ , доброволци, представители на медиите и много участници.
Г-жа Монка Николова изрази мнение, че проектът „Мост между поколенията” е осъществил приемствеността и неразривната връзка между поколенията и е успял да съхрани обичаи и традиции, знания и умения, фолклор и изкуства, както и да сближи поколенията, и чрез целенасочените духовни дейности, да насърчи деца и възрастни към уважение и хармония между поколенията.
Открита беше богата фотоекспозиция със снимки от дейностите по проекта от Д-р Йорданка Ненчева- Председател на Асоциация „Да съхраним жената“.
Така заедно трите поколения преминахме по един чуден мост, който през годините ни дава сила и вдъхновение – МОСТЪТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА! Мост, който е свързваща здрава връзка между стари и млади, между минало, настояще и бъдеще.