Хлеботерапия-месене на тесто с водещ

На 10.08.2018г. деца, родители и доброволци по проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства“, финансиран от община Варна, Дирекция „Социални дейности“, участваха в занимание за сензорното развитие на детето и развиване на финната и груба моторика:
Хлеботерапия-месене на тесто с водещ Нели Николова и ментори:Елена Тодорова и Надежда Митева.
Децата с интерес и радост се включиха в месенето на тесто в Междупоколенческия център към Асоциация „Да съхраним жената“.
С помощта на доброволци от „Клуба на доброволеца“ към ЦСРИВЖ, извайваха от тестото различни форми-на животни, цветя, геометрични фигури и разказваха приказни истории.
Хлеботерапията е общностно месене на хляб и алтернативна форма освен за развиване на сензорната сетивност на децата с РАС, но за приобщаване на общността и възраждане на традициите. Това е нов модел за социално въздействие, за създаване на доверителни връзки и взаимоотношения на съпричастност. Докато се работи със ръцете се развиват и мисловните връзки за последователност на действията и се стимулира речевата активност, да се говори със другите.
Дейностите по проекта продължават с посещение на Историко-етнографски комплекс „Фанагория“ в Парк „Аспарухово“, кв. „Аспарухово“, където децата с РАС ще се запознаят с живота на българите през различните епохи.

IMG_2255 - Copy IMG_2260