Четвърта международна среща по Проект SILO

На 23 май 2016г. във Варна се откри четвърта Международна среща по проект  „Подкрепа за подобряването на възможностите за обучение на социално изключени групи чрез използване на изкуства” SILO по програма Еразъм+.

В нея  взеха участие ръководители и експерти на неправителствени организации, университети от Великобритания, Ливърпул; Испания, Барселона; Полша, Вадовиц; Гърция, Атина; България,Варна.

Презентация на Варна и дейността по проекта  представи

Д-р Йорданка Ненчева.  Бяха обсъждани проблемите на младите и трайно безработни хора с увреждания, самотно живеещи, хора в зависимо състояние, и в социален риск.

Има богат и положителен европейски опит в обучения чрез различни видове изкуства. Този опит се изучава и внедрява в България от Асоциация „Да съхраним жената”- Варна.

Обучението се осъществява по специална методология и педагогика, ползвайки интерактивни подходи и методи, прилагайки специфичните техники за въздействие.

По групи в десет вида изкуства под ръководството на 10 изтъкнати експерти, артисти, художници, фотографи, компютърни дизайнери, поети, занаятчии по тъкачество,  поанлас и др. се обучават 102 бенефициенти. Техните знания получени в обучителната методология се сертифицират чрез валидиране от комисия. Те получават сертификат на български и на английски език съобразен с европейската квалификационна рамка.

Провеждат се уъркшопове и демонстрации на знания и умения, фотоизложба и базари на уникални произведения изработени от бенефициенти. Творците-ръководители на групи също преминават мотивационни обучения, психологически тестове,  слушат лекции за мениджмънт на времето и управление на конфликти.

Проектните дейности имат многопластово въздействие върху проектния екип, експерт-ръководителите и бенефициентите.

Гостите на Варна, участници в международната среща наблюдаваха и съпреживяха манифестацията на 24 май – националния празник на славянската писменост и култура. Те се запознаха и със забележителностите на Варна – град, стар и млад, с настояще и бъдеще.