ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ-ИЗЛОЖБА

През 2013 г. Центровете за социална рехабилитация и интеграция за хора в неравностойно положение на територията на Община Варна празнуват 5-годишен юбилей. Той беше отбелязан с тържествен ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ-ИЗЛОЖБА в Зала Пленарна на Община Варна на 17 октомври 2013 г. Осем Центъра представиха своите постижения – резултат от социалната рехабилитационна и интеграционна дейност с хора в неравностойно положение през годините – на изложба във фоайето пред Зала „Пленарна” и на самата сцена. Гостите на събитието разгледаха с голям интерес красивите щандове – грижливо подредени, събрали уникални изделия, изработени от потребителите на услугата. Официални гости на празника бяха Д-р Маринова – Зам.кмет на Община Варна и Доц.Хамза – Председател на постоянната комисия по „Социални дейности” към Общински съвет Варна. Залата едва побра варненци, дошли да подкрепят събитието – потребители, близки, приятели, колеги. Жените от Център „Импулс” към Асоциация „Да съхраним жената” се включиха в празничната програма с изпълнения на музикална група „Мелодии на зрелостта” с ръководител Стоян Гамолов и театрална „закачка”, поднесена от театрална група „Любов необяснима”. Благодарност за моралната и финансова подкрепа и красиви цветя бяха поднесени от потребителите на ЦСРИ „Импулс” на представителите на Община Варна и Общински съвет Варна.