Юбилеен форум “ЖЕНИ ЗА РАЗВИТИЕ”

Форум „Жени за развитие” проведе Асоциация „Да съхраним жената” във Фестивалния и конгресен център на 28 юни 2012 г. Залата на пресцентъра се оказа тясна да събере всички членове на Асоциацията, жените от център „Импулс” и Обществото на предприемчивите жени. Сред гостите бяха областният управител Данчо Симеонов, вицеконсулът на Генералното консулство на Русия г-н Альошин, консулът на Словакия г-жа Благоевова, зам.кметът на община – Варна доц. Д-р Христо Бозов, финансист №1 на Община Варна – Стефка Господинова и други общински шефове, както и общински съветници.

Форумът започна с изложба-базар „Произведено от жени”, подредена от жените от Център “Импулс”. След кратка пресконференция за журналистите, с патриотична песен за България музикална група “Мелодии на зрелостта” към Центъра даде начало и на самия форум в зала ПРЕСЦЕНТЪР. Настоящият председател г-жа Йорданка Ненчева направи кратко експозе на историята и дейността на Асоциацията, създадените структури към нея, реализирани проекти и партньорства. Членове на екипа презентираха на мултимедия избрани моменти от дейността на сдружението. Госпожа Мими Ганева – Началник отдел “Европейски програми” в Агенция по заетостта Варна и госпожа Ани Николова – Председател на “SOS семейства в риск” запознаха присъстващите с актуални акценти в социалната област. Бяха връчени множество поздравителни адреси от гости, партньори, приятели, съмишленици на Асоциацията. Почетни награди и грамоти получиха изявили се членове на Асоциацията.

Форумът завърши с хумористична сценка, поднесена от възрастните дами от театралната група към Център “Импулс” със сценарист и режисьор Евгения Коларова.