5-ДНЕВНО РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В АНКОНА, ИТАЛИЯ в рамките на проект “Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество”

Асоциацията на Българските Черноморски Общини /АБЧО/ като водещ партньор и COOSS MARCHE, Италия като обучаваща организация по проект “Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество” организираха работно посещение на екипи от Варна, Бургас, Добрич и Балчик в Анкона, Италия в периода 15-19 октомври 2012 г.

Асоциация “Да съхраним жената” – партньор по международния проект, имаше за задача да сформира Експертен координационен екип за Варна от представители на активно работещи НПО в региона, които да бъдат обучени от експерти на италианския партньор COOSS MARCHE на място, в офисите на организацията в град Анкона. Петдневното обучение в Италия се проведе при изключително добра организация от страна както на водещия партньор АБЧО, така и на обучаващата италианска организация. Българските представители на НПО бяха запознати в дълбочина със структурата, организацията и управлението на социалните кооперативи в Италия, чиито изявен представител е COOSS MARCHE. Експерти-обучители запознаха нашите екипи с добри европейски практики, реализирани в регион Марке, Италия. Посетени бяха центрове за възрастни хора, за хора с увреждания, както и центърът на кооперация ЗАНЗИБАР, за осигуряване работа на хора с увреждания. Предаден беше ценен европейски опит, създадоха се нови контакти между представители, работещи в социалната сфера у нас и в Италия. Екипът се завърна от Анкона обогатен, “зареден” с нови идеи и увереност, че ще търси приложение в нашата страна на тази част от тях, които могат да бъдат адаптирани към нашите условия.