О Б Я В А за работа като личен / социален АСИСТЕНТ

LogaЗаповед за подбор на СА ЛА

О  Б  Я  В  А

за работа като личен / социален

АСИСТЕНТ.

Асоциация „Да съхраним жената” по проект  набира кандидати за лични и социални асистенти за обгрижване на възрастни лица в зависимост от грижи в домашни условия.

 

Асоциацията по проектa осигурява:

  • безплатно обучение от психолог, медицинско лице, социален мениджър и модератор по комуникации в продължение на 6 часа;
  • назначаване на работа по трудови правоотношения от 01.12.2018г. до 01.06.2019г.

С това предложение се дава възможност на безработни, трудоспособни лица, задочни студенти, сезонни работници да сключат за 6 месеца трудов договор и да реализират сигурен доход.

Изискуеми документи:

  • Автобиография;
  • Молба за работа;
  • Копие от ТЕЛК/НЕЛК/ЛКК (ако имат такива);
  • Копие от диплома за завършено образование;

(Копие на Сертификати за преминати курсови релевантни към длъжността)

Кандидатите за лични/ социални асистенти могат да приложат към заявлението за работа и медицинско свидетелство за постъпване на работа и свидетелство за съдимост, като същите не се явяват задължителен документ на етап подаване на заявления от лицата, желаещи да предоставят социалната услуга.

 

Заявленията за кандидатстване за ЛИЧЕН/ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ по Проект „Иновативен обществен модел за „Сребърна Социална Борса““ се приемат в стаи с номера 3(ет.1) и 2 (ет.1) в  сградата на Асоциация „Да съхраним жената“,  находяща се в гр.Варна, ул.“Кавала“№1А.

Можете да разчитате на нас!

Адрес: Варна ул.”Кавала”1А

Тел: 052/ 600 137

email: women_asg@abv.bg