Проект „Осигуряване на подкрепа за бременни жени и млади майки в социален риск”

Чрез обучителни, информационни, мотивационни, психологически, мениджърски дейности и срещи на „живо” във фирми, банки с лидерите им, ще се осъществи подкрепа на младите жени в риск,с цел превенция на изоставяне на деца в институциите,за успешна реализация на мечтите им за щастие и професионален и духовен живот тук в България, във Варна. В  продължение на пет Continue reading


„Детска работилница за таланти“

В продължение на три месеца Асоциация „Да съхраним жената“ работи по проект „Детска работилница за таланти“ подкрепен финансово от Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна“. Включването на децата в лятната работилничка разкри техните възможности, даде им личностна увереност и самоуважение, а също спомогна и за тяхното интегриране сред другите в общността. Заниманията се провеждаха интерактивно Continue reading


Форум по връчване на сертификати на бенефициенти по проект „Осигуряване на подкрепа на бременни жени и млади майки в социален риск“

В продължение на пет месеца Асоциация „Да съхраним жената” и Дирекция „Образование, младежки дейности” в Община Варна осъществяваха социална подкрепа на 20 бременни и млади майки в социален риск. На 09.10.2105г, в Галерия „Импулс”, екипът на проекта презентира резултатите и допълнителните приноси, осъществени чрез комплекса от дейности за обществена подкрепа. В 130 часа се проведоха Continue reading


Проект „Осигуряване на подкрепа за бременни жени и млади майки в социален риск”

2015 – Проект „Осигуряване на подкрепа за бременни жени и млади майки в социален риск” финансиран от Дирекция: „Образование, младежки дейности и спорт” – Община Варна 15.05.2015 – 15.10.2015г Чрез обучителни, информационни, мотивационни, психологически, мениджърски дейности и срещи на „живо” във фирми, банки с лидерите им, ще се осъществи подкрепа на младите жени в риск,с Continue reading


Програма за превенция на социалната изолация на момичета в неравностойно положени – 09.2008 – 12.2008

Програма за превенция на социалната изолация на момичета в неравностойно положение, обучаващи се в средни училища от Община Варна” включи три обучителни цикъла от теми, насочени към социална интеграция на двойки от средни училища на Община Варна. Чрез разнообразни дейности бяха подпомогнати 127 девойки в неравностойно положение за успешна професионална и трудова реализация в новите Continue reading


Проект „Нов модел за обществена грижа за деца от 3-6 годишна възраст, лишени от родителски грижи“

През месец юли започна втори етап от реализирането на проект “Нов модел за обществена грижа за деца от 3-6 годишна възраст, лишени от родителски грижи. С любов и грижа от възрастни жени за децата от Дом „Другарче”-Варна”. Финансовото обезпечаване на проекта стана възможно, благодарение на средствата събрани от британски благодетели http://www.youhelp.bg/content/about-us. С продължаването на проекта Continue reading


Проект „Да победим риска заедно“, под-грантова схема на проект „WTD – Да работим заедно за развитие“ – – март-юни 2014 г.

Проект: „ДА ПОБЕДИМ РИСКА ЗАЕДНО” Подгрантова схема на Проект „Да работим заедно за развитие” /WORKING TOGETHER FOR DEVELOPMENT – WTD/ Водеща организация: Асоциацията на агенциите за местна демокрация – ALDA , Страсбург, Франция Партньор: Асоциация „Да съхраним жената” Варна Продължителност на проекта: 15 март – 15 май 2014г. Финансираща организация: Съфинансиране от ЕС /чрез ALDA/ Continue reading


15 април 2013 г. – Проведоха се интервюта с кандидатите за обучение по проект E.T.O.S.

През изминалата седмица Асоциация „Да съхраним жената” организира интервюта с кандидатите за обучение по международен проект ETOS. 24 обучаеми ще започнат обучение на конкретно работно място в 12 варненски фирми. Кандидатите са безработни лица над 18 години, заявили желание да бъдат обучавани по избрани специалности – шивач, камериер, помощник в кухня, продавач-консултант, социален работник, технически Continue reading


От 17 до 20 март 2013г. в гр.Шяуляй, Литва се проведе 4-та международна работна среща на екипа по проект E.T.O.S. „Ефективно обучение на хора в неравностойно положение”

От страна на българския партньор в срещата взеха участие Светлана Папазчева, в качеството си на външен експерт по проекта, и Свилен Маджов, сътрудник по Международни проекти към Дирекция „МСПП” към Община Варна и ръководител на проекта. Домакин на Четвъртата работна среща и лидер за работна фаза 5 по проекта беше Social Inovation Center, Lithuania. Предварително Continue reading


Завърши третата работна среща по проект E.T.O.S. – „Ефективно обучение на хора в неравностойно положение”, проведена на 10 и 11 септември 2012 в Атина, Гърция

От страна на българския партньор в работната среща участваха Светлана Папазчева – офис мениджър в ЦСРИВЖ „Импулс”, външен експерт по проект E.T.O.S. към Община Варна и Свилен Маджов – сътрудник по Международни проекти към Дирекция „МСПП”, Община Варна. Съгласно предварително подготвената програма участниците присъстваха на представянето и взеха участие в обсъждането на подготвяния наръчник за Continue reading